جزوه مبانی مهندسی زلزله

جزوه مبانی مهندسی زلزله شامل مباحث زیر می باشد
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 11171 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78

جزوه مبانی مهندسی زلزله

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

روش کاهش پیامد های زلزله

مکانیزم تخریب زلزله

تدابیر ضروری در برابر زلزله

آسیب های احتمالی زلزله در شهرهای بزرگ

نقش بیمه در کاهش خسارتهای زمین لرزه

لزوم مطالعات لرزه

شناسی در پروژه عمرانی (فصل دوم)

تعیین زلزله طرح

عوامل مؤثر بر روی حرکات زلزله

تأثیر فاصله و خصوصیات خاک منطقه و بزرگی ز مطالعات زلزله از نظر احتمالات و ریسک زلزله

روش های قطعی و احتمالی تعیین زلزله طرح (فصل سوم).

روش معادل استاتیکی (آیین نامه ای) جهت تحلیل سازه ها در برابر زلزله

بررسی مبانی روش

فلسفه روش و عوامل مؤثر

ساختار ایبین نامه های زلزله

بررسی کاملی ایین نامه زلزله ایران و مقاد آیین نامه های مختلف زلزله (فصل های هشتم تا دهم و پیوست های الف و ب).

روش دینامیکی تحلیل سازه ها در برابر زلزله (یک و چند درجه آزادی) مبانی تحلیل دینامیکی سازه ها

مدل سازی و درجات آزادی ارتعاش آزاد سازه ها

پدیده تشدید و تاثیر میرایی

انتگرال

دوهامل مودهای ارتعاش آزاد

اصول و روش آنالیز مودالی در بارگذاری زلزله (فصل پنجم

ششم و نهم).

روشی شبه دینامیکی (طیفی) تحلیل سازه ها در برابر زلزله تغییرمکان و شتاب و شبه سرعت طیفی

طیف

های پاسخ و طرح

تعداد مودهای مؤثر در تحلیلی

اشاره ای به طیف های غیرخطی (فصل های هفتم و نهم).

انواع سیستم های مقاوم سازه ای برای بار افقی زلزله و رفتار آن ها

قاب های خمشی

قاب هایبادبندی شده

دیوار برشی

سیستم های مرکب (فصل چهارم).

دوره انواع اتصال تیر به ستون

دوره انواع اتصال تیر به ستون شامل موارد زیر می باشد
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 4385 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

دوره انواع اتصال تیر به ستون

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

انواع اتصال

اتصال ساده

اتصال صلب تیر و ستون

اتصالات ساده تیر به ستون و شاهتیر

اتصال با جفت نبشی جان

اتصال با نبشی نشیمن

اتصال گیردار

استفاده در قاب خمشی

انواع اتصال تیر به ستون

اتصال یکپل ممتد به ستون

اتصال دو پل به ستون کناری

اتصال سه پل به ستون

اتصال دو پل ممتد خورجینی

اتصال دو پل ممتد خورجینی و دو پل غیر ممتد

اتصال سه پل به ستون

اتصال خورجینی

مزایای استفاده از اتصال خورجینی

معایب استفاده از اتصال خورجینی

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت شهریور 95

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت شهریور 95
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 9282 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت شهریور 95

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران

نظارت

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت اسفند 95

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت اسفند 95
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 7509 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت اسفند 95

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

جزوه ترمودینامیک پیشرفته دانشگاه امیرکبیر دکتر صفار

جزوه ترمودینامیک پیشرفته دانشگاه امیرکبیر دکتر صفار
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 5341 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97

جزوه ترمودینامیک پیشرفته دانشگاه امیرکبیر دکتر صفار

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

جزوه ترمودینامیک پیشرفته دانشگاه امیرکبیر دکتر صفار

جزوه استاتیک علم و صنعت

جزوه استاتیک علم و صنعت
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 2166 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 322

جزوه استاتیک علم و صنعت

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

جزوه استاتیک علم و صنعت

جزوه استاتیک پارسه

جزوه استاتیک پارسه
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 979 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116

جزوه استاتیک پارسه

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

سمینار آشنایی با پایپ جاکتینگ

سمینار آشنایی باپایپ جاکتینگ شامل مباحث زیر می باشد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 8467 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 132

سمینار آشنایی با پایپ جاکتینگ

فروشنده فایل

کد کاربری 7218


مطالب این سمینار بر اساس دستورالعمل های استاندارد نفت ایران و اسپک توتال ASME و همچنین برخی موارد نیز براساس تجربه جمع آوری گردیده است.جهت سهولت در فهم مطالب این سمینار سعی کردم که موضوعات ساده و مختصر وکاربردی و به همراه تصاویرمرتبط بیان شده. چنانچه دمای محیط خارج ، در یک دوره نسبتا طولانی ، به اندازه کافی پایین باقی بماند و حرکت سیال داخل لوله یا مخزن کند بوده یا ثابت بماند ، هیچ نوع عایقکاری با هر اندازه ضخامت قادر به محافظت از انجماد سیال درون سیستم نخواهد بود. عایقکاری شروع انجماد را به تاخیر خواهد انداخت و چنانچه دوره های زمانی سکون سیال کوتاه باشد ، ممکن است از انجماد سیال جلوگیری کند . در صورتی که گرمای حاصل از حرکت سیال داخل سیستم بیش از اتلاف وباشد ، ممکن است )Hangers( و آویزها )Supports( گرما از سطح عایقکاری با تکیه گاهها انجماد صورت نپذیرد. در مواردی که سیال داخل لوله ها یا مخزن ، راکد و دمای محیط پایین تر از نقطه انجماد سیال درون سیستم است ، تنها روش مطمئن برای جلوگیری از انجماد ، گرم سیستم استفاده از روش یا سیستم هیت تریسینگ Heat Tracing کردن می باشد که قبل از . مقدار گرمایی که از طریق سیستم هیت تریسینگ و عایقکاری انجام می شود Heat Tracing

برای دوره زمانی معین به سیستم داده می شود ، باید برای جایگزینی اتلاف حرارتی فرآیند مورد نظر در همین زمان کافی باشد.

JACKETING

اجرای تست خط CORE

جاکت ولو

طول بخش های گرمایی

اسپک های مربوط به شرکت نفت

سمینار آشنایی باپایپ جاکتینگ

مطالب این سمینار بر اساس دستورالعمل های استاندارد نفت ایران و اسپک توتال ASME و همچنین برخی موارد نیز براساس تجربه جمع آوری گردیده است.جهت سهولت در فهم مطالب

این سمینار سعی کردم که موضوعات ساده و مختصر وکاربردی و به همراه تصاویرمرتبط بیان شده. چنانچه دمای محیط خارج ، در یک دوره نسبتا طولانی ، به اندازه کافی پایین باقی بماند و حرکت سیال داخل لوله یا مخزن کند بوده یا ثابت بماند ، هیچ نوع عایقکاری با هر اندازه ضخامت قادر به محافظت از انجماد سیال درون سیستم نخواهد بود. عایقکاری شروع انجماد را به تاخیر خواهد انداخت و چنانچه دوره های زمانی سکون سیال کوتاه باشد ، ممکن است از انجماد

سیال جلوگیری کند . در صورتی که گرمای حاصل از حرکت سیال داخل سیستم بیش از اتلاف

وباشد ، ممکن است )Hangers( و آویزها )Supports( گرما از سطح عایقکاری با تکیه گاهها

انجماد صورت نپذیرد. در مواردی که سیال داخل لوله ها یا مخزن ، راکد و دمای محیط پایین تر از نقطه انجماد سیال درون سیستم است ، تنها روش مطمئن برای جلوگیری از انجماد ، گرم سیستم استفاده از روش یا سیستم هیت تریسینگ Heat Tracing کردن می باشد که قبل از

. مقدار گرمایی که از طریق سیستم هیت تریسینگ و عایقکاری انجام می شود Heat Tracing

برای دوره زمانی معین به سیستم داده می شود ، باید برای جایگزینی اتلاف حرارتی فرآیند مورد

نظر در همین زمان کافی باشد.

JACKETING

اجرای تست خط CORE

جاکت ولو

طول بخش های گرمایی

اسپک های مربوط به شرکت نفت

سمینار ساپورت گذاری سیستم پایپینگ

سمینار ساپورت گذاری سیستم پایپینگ شلامل مباحث زیر می باشد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 15282 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

سمینار ساپورت گذاری سیستم پایپینگ

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

نکته درخور توجه در زمینه ساپورت و قواعد ساپورت گذاری آن است که این مبحث به خودی خود بسیار ساده

و کاربردی است اما ممکن است در پاره ای موارد نیاز به تمرکز و مهارت داشته باشد. این بحث نیاز به ارائه

عکس های بسیاری دارد تا همزمان تاثیر بیشتری داشته باشد که عمدتا در کلاس ها این رویه دنبال میشد. به

دلیل محدودیت فضای تلگرام امید است ازاین نقصان چشم پوشی گردد.

قبل از شروع بحث توجه به مفهموم یکسری واژه ها خالی از لطف نیست؛

TYPE : تنوع و تیپ

DETAIL : نحوه اجرا شدن

RESTRAINT/SUPPORT : هر نوع مهار و یا قید در جهت بار وارد شده از سمت لوله

دو مفهوم قید ) RESTRAINT ( و ساپورت ) SUPPORT ( بطور کلی مترادف بوده و در این زمینه به جای هم

بکار می روند .

LOAD : بار وارده از سیستم پایپینگ به ساپورت و یا نازل تجهیز

قبل از پرداختن به موضوع اصلی ،مقدمه ای در مورد انواع بارگذاری ها و یا بعبارتی انواع بارهای موجود در یک

سیستم پایپینگی خواهیم داشت؛

سه پارامتر بطور کلی در یک سیستم پایپینگ وجود دارند: وزن)سیال ولوله(، فشار کاری و دما وزن و فشار کاری عمدتا تاثیر مشابهی بر سیستم می گذارند و در تمامی کد ها بعنوان بارگذاری های اولیه ( PRIMARY ( تلقی می شوند. اما دما تحت عنوان بارگذاری ثانویه ) SECONDARY (بررسی می شود و اثرگذاری متفاوتی بر سیستم دارد و عمدتا نوع برخورد با آن، نیاز به حرکت شناسی دارد. هریک از این پارامترها چنانچه اثری بیش از حد تحمل سیستم داشته باشند بایستی اصطلاحا دمپ و یا کنترل گردند. این بحث بسیار مفصل است و امید است تا در سمیناری جداگانه مختص تحلیل تنش ارائه گردد اما دلیل ارائه این بحث در این بخش آن است که از این پس انتظار می رود پس از تشخیص نوع بارگذاری ، به راحتی نحوه تعامل متناسب با آن انتخاب شود.

اهداف از قیدگذاری و ساپورت گذاری یک سیستم پایپینگی عبارت است از:

1 – افزایش ایمنی سیستم :

قطعا سیستمی که بدون مهار و قید کار شود در اثر بار ناشی از زلزله، باد و بطور کلی بارهای خارجی ایمن

نخواهد بود. از طرفی خود وزن سیستم هم عاملی است برای MISALLIGMENT ، DEFLECTION و تنش.

لذا برای کنترل کلی سیستم در قبال هر یک ازین عوامل از ساپورت و یا نگهدارنده استفاده می شود.

2 – کاهش تنش ) STRESS ( های موجود در سیستم زیر حد مجاز

هر یک از انواع بارگذاری ها ) PRIMARY/SECONDARY ( در سیستم یک نوع تنش مختص خود را ایجاد

خواهد کرد. قطعا واکنش سیستم هم متفاوت بوده و در نتیجه برای هر یک میزان حد تحمل سیستم فرق خواهد داشت. از دانش ساپورتینگ به منظور کنترل و کاهش تنش های ناشی از این دو نوع بارگذاری در سیستم استفاده می شود تا در مقایسه با هر دو نوع معیار مجاز) ALLOWABLE LIMIT ( ،سیستم ایمن و قابل اطمینان باشد.

3 – کاهش بار و ممان وارده به نازل تجهیزات

انتخاب ساپورت مناسب در اطراف نازل تجهیزات کمک میکند در برخی شرایط ممانی که از سیستم پایپینگ به سمت نازل به دلیل انبساط/انقباض در صفحات مختلف بوجود می آید محدود شود. قطعا ظرفیت تحمل بار و ممان هر نازل با توجه به استاندارد تولید تجهیزی که به آن متصل می شود می تواند متفاوت باشد. لذا با انتخاب صحیح ساپورتینگ اطراف نازل، سعی می شود تا این بارها کنترل و به زیر حد مجاز کاهش یابد.

STANDARD SUPPORT DRAWING

PIPE SUPPORT SPECIFICATION

LINE LIST

PMS

P&ID

انوع کلی ساپورت

قواعد ساپورتینگ ساپورت وزنی

Span

ساپورت استاپ

انکر

ریجید

ساپورت های دینامیکی

سمینار آشنایی با لوله های پلی اتیلن

سمینار آشنایی با لوله های پلی اتیلن
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 1646 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

سمینار آشنایی با لوله های پلی اتیلن

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

گردید، برای مثال توزیع آب آشامیدنی، لوله های صنعتی و معدنی، لوله های تخلیه و سایر کاربردهای مهمی که

برای تضمین عملکرد طولانی مدت آن ها نیاز به یک ماده چقرمه 1 و چکش خوار 2 بود.

یکی از اولین کاربردهای لوله های پلی اتیلن نیمه چگال MDPE) 2 ( توزیع گاز طبیعی بود. در واقع بسیاری از

سیستم هایی که در حال حاضر مشغول بکار هستند، از سال 1960 با موفقیت قابل توجه شروع به کار کرده اند. امروزه 95 % لوله های زیر 12 اینچ انتقال گاز طبیعی نصب شده در آمریکا و کانادا، لوله های پلی اتیلن هستند. پلی اتیلن نه تنها در آمریکای شمالی، بلکه در سراسر جهان کالای منتخب است.

تقریبا 50 سال است که لوله های پلی اتیلن در کاربردهای آب آشامیدنی مورد استفاده قرار گرفته اند و بطور

پیوسته موفق به دریافت تأییدات و رشد در مصارف شهری شده اند. لوله های پلی اتیلن بر طبق استانداردهای NSF ، AWWA و ASTM کنترل کیفی می شوند.

تأسیسات لوله های پلی اتیلن به دلیل خواص فیزیکی لوله، اتصالات بدون نشتی و کاهش هزینه های نگهداری،

مقرون به صرفه هستند و در طولانی مدت کم هزینه تر هستند. صنایع لوله های پلی اتیلن، عمر مفید این لوله هارا به شرط اینکه سیستم لوله کشی به درستی طراحی و نصب شده باشد و طبق نمونه های منتشر شده صنعتی و پیشنهادات شرکت سازنده لوله مورد استفاده قرار بگیرد، به طور متوسط بین 50 تا 100 سال تخمین می زنند. این ماندگاری و طول عمر زیاد باعث نوعی صرفه جویی در هزینه تعویض این لوله ها می شود. در سیستم های لوله های پلی اتیلن که به درستی طراحی و نصب شده اند، نیاز اندکی به نگهداری مستمر وجود دارد. لوله پلی اتیلن در برابر اغلب مواد شیمیایی متداول مقاوم بوده و مستعد خطر خوردگی گالوانیک و یا

الکترولیز نیست.

بازه دمایی متداول عملکرد لوله های پلی اتیلن در شرایط کاری پرفشار 0 تا 140 درجه فارنهایت است. اما برای شرایط کاری کم فشار و برخی کاربردهای خاص، این ماده می تواند دماهای بسیار پایین تری را تحمل کند

)تا 40 – درجه فارنهایت و کمتر از آن(، همچنین فرمولاسیون های خاصی از پلی اتیلن نیز وجود دارد که می

تواند در دماهای نسبتا بالاتری به کار رود. آزمایش های گسترده و بکارگیری بسیار زیاد این لوله هادر محیط های بسیار سردا نشان داده است

که این شرایط کاری تأثیر زیادی بر استحکام و خواص عملکردی لوله ندارد. بسیاری از رزین های پلی اتیلنی که

در لوله هایپلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرند، نه تنها در دمای استاندارد 73 درجه فارنهایت، بلکه در دماهای بالاتر مانند 140 درجه فارنهایت، مورد آزمون تنش قرار گرفته اند. عموما لوله های پلی اتیلن نسبت به سایر مواد گرمانرمی مثل PVC در دماهای بالا، بیشتر استحکامشان را حفظ می کنند. مواد پلی اتیلن تقریبا 50 % از استحکامشان در دمای 73 درجه فارنهایت را در دمای 140 درجه فارنهایت حفظ می کنند در حالیکه PVC در 140 درجه فارنهایت، نزدیک به 80 % از استحکامش در 73 درجه فارنهایت را ازدست می دهد ) 5( . در نتیجه لوله های پلی اتیلن را می توان در بسیاری از کاربردهای لوله کشی در طیف گسترده ای از تغییرات دمایی مورد استفاده قرار داد.